Water

USG Industrial Utilities levert aan het hele industriepark Chemelot diverse kwaliteiten water. In totaal ruim 5000 ton per uur.

Kanaalwater
Kanaalwater wordt uit het Julianakanaal onttrokken en in een flocculator van de belangrijkste vaste verontreinigingen ontdaan. Vervolgens wordt het gezuiverde water naar de locatie gepompt en daar gebruikt als koelwater, bluswater en grondstof voor demiwater.

Demiwater
In de twee demiwaterfabrieken van USG Industrial Utilities wordt het geflocculeerde kanaalwater en het retourcondensaat van Chemelotfabrieken verder gereinigd en behandeld. Het gedemineraliseerd water (demiwater) is dan geschikt voor het gebruik in de productieprocessen en in de stoomproductie. Het verbruik van demiwater op Chemelot bedraagt 1650 ton per uur. 

Hergebruik water en energie
Retourcondensaat is gecondenseerde stoom afkomstig uit de productieprocessen in de fabrieken van onze klanten en afnemers. Dit condensaat wordt door USG Industrial Utilities verzameld en centraal gereinigd waarna het opnieuw gebruikt kan worden als demiwater. De in het condensaat aanwezige energie wordt voor een belangrijk deel hergebruikt door andere productstromen te voorverwarmen.

Drinkwater
Drinkwater wordt niet door ons zelf gemaakt, maar ingekocht bij de Water Maatschappij Limburg (WML). Via een eigen leidingennetwerk verzorgen wij de distributie en levering op Chemelot. 

Vragen over water?
Vul het contactformulier hiernaast in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.