Utilities

USG Industrial Utilities produceert, distribueert en levert een breed aantal utilities op Chemelot. Deze zijn onder te verdelen in:

Bediening en bedrijfsvoering
De bediening en bedrijfsvoering van het hele productie- en distributiepark van USG Industrial Utilities  gebeurt vanuit het moderne Bedrijfsvoeringscentrum Swentibold. Van hieruit staan we in nauw contact met onze klanten om onze leveringen optimaal op hun processen en vraag af te stemmen. Het Bedrijfsvoeringscentrum is het operationele aanspreekpunt voor onze klanten.