Emissiebeheer

Van bedrijven wordt verwacht dat zij inspanningen leveren ten behoeve van actuele maatschappelijke problemen, zoals het opwarmen van de aarde en de eindigheid van fossiele brandstoffen. De nationale en Europese overheid heeft hiervoor ook wetgeving ingericht, zoals de CO2 emissiehandel en de Nederlandse CO2 heffing.
 

USG Industrial Utilities behartigt als service provider van Chemelot Site Permit (CSP) de belangen van haar klanten ten aanzien van de beide hiervoor genoemde wetten. Dit vertaalt zich in hands-on activiteiten, zoals het initiëren en deelnemen aan studies (zowel op de Chemelot site als in bredere verbanden zoals bijvoorbeeld bij de VNCI), de uitvoering van de emissiehandel op en het verzorgen van de belasting aangifte voor de CO2 heffing op Chemelot in opdracht van CSP, de koepelvergunninghouder voor de broeikasgasvergunning, en het verzorgen van diverse wettelijke rapportages. Ook zorgt USG Industrial Utilities via haar contacten voor de belangenbehartiging van haar klanten in deze dossiers.