Feiten en cijfers

USG Industrial Utilities levert aan haar klanten de volgende producten en globale hoeveelheden:

Utilities

Capaciteit

Stoom 950 ton per uur, waarvan eigen productie: 330 ton per uur
Elektriciteit 240 MW
Perslucht en meetlucht 60 ton per uur
Stikstof 30 ton per uur
Aardgas 15 ton per uur
Kanaalwater en bluswater 5300 m3 per uur
Demiwater en condensaat 1650 m3 per uur
Drinkwater 50 m3 per uur
Natronloog 2 ton per uur